13 mei 2017

Samen optrekken in dossier Lelystad Airport

In de commissievergadering Verkeer en Vervoer van 10 mei stond onder andere Lelystad Airport op de Agenda.  Vier insprekers deelden hun zorgen over de lage aanvliegroutes naar het vliegveld in Lelystad. Vooral de negatieve invloed van het lawaai en de veiligheidsrisico's baren de insprekers zorgen. Daarnaast gaven zij aan dat ook de onduidelijkheid over de hoogtes en eventuele alternatieven als zeer vervelend wordt ervaren.  

Veel vragen
CDA woordvoerder Bouwien Rutten stelde aanvullend aan de sprekers ook een aantal vragen aan de gedeputeerde. Zij wilde onder andere weten wat de gedeputeerde ervan vindt dat er weinig tot geen feitelijk informatie is over de effecten van Lelystad Airport op onze provincie Overijssel. Bijvoorbeeld op het gebied van economie, landschap en toerisme. Ook vroeg Rutten of er al meer duidelijkheid is over de toegezegde informatiebijeenkomst die vanuit het ministerie georganiseerd gaat worden. Gedeputeerde Traag heeft in de commissie aangegeven dat zij er in de volgende commissievergadering meer duidelijkheid over kan geven. De gedeputeerde gaat met haar ambtenaren na welke informatie over de effecten van Lelystad Airport op Overijssel beschikbaar is en wat nog ontbreekt. Ook gaf de gedeputeerde aan dat er rond de volgende commissie meer inzicht is in een datum voor de informatiebijeenkomst.

 

Samen naar een oplossing
De oproep van één van de sprekers om vooral gezamenlijk naar een oplossing te zoeken die voor alle partijen acceptabel is, past goed in de opvattingen van de CDA fractie. “We moeten onze krachten bundelen en samen inzetten op het alternatief “Continuous Decent Approach”. We willen de toezegging over de vlieghoogtes graag zwart op wit. Daarnaast is de communicatie over de plannen een blijvend punt van aandacht, waar we in elk geval van uit de Staten blijvend aandacht aan besteden”, aldus Bouwien Rutten.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.