03 juni 2020

‘Snelle besluitvorming over schade kanaalwoningen noodzakelijk’

CDA Overijssel dringt aan op een snelle besluitvorming over de afhandeling van de schade aan de huizen langs het kanaal Almelo-De Haandrik. Wel leven er bij de CDA-fractie op dit moment nog wel de nodige vragen leven over dit dossier. Deze moeten worden beantwoord voorafgaand aan of tijdens de openbare vergadering van de commissie Verkeer en Vervoer van woensdag 25 juni.

Het voorstel over de wijze waarop Gedeputeerde Staten met de schade aan de woningen langs het kanaal Almelo-De Haandrik om willen gaan, komt vervolgens aan de orde in de vergadering van Provinciale Staten van woensdag 1 juli.

Volgens gedeputeerde Bert Boerman krijgen de bewoners op basis van deze op 1 juli vast te stellen schaderegeling voor het einde van dit jaar duidelijkheid over hoe met hun schade zal worden omgegaan.

‘Hopelijk voelen de bewoners zich na de vaststelling van deze schaderegeling gesteund door een ruimhartige opstelling van de zijde van de provincie’, aldus CDA-Statenlid Ben Eshuis. Dit bracht hij naar voren tijdens het interpellatiedebat van woensdagmiddag over het onderzoeksrapport naar de oorzaken van de schade aan de woningen langs het kanaal.

Ook is het volgens Eshuis belangrijk dat de provincie samen met de betreffende gemeenten en het waterschap Vechtstromen in het gebied aanwezig blijft totdat de problemen voor de bewoners zijn opgelost.

De CDA-fractie heeft op dit moment nog twijfels over de vraag of het reeds voor dit doel gereserveerde budget van 40 miljoen euro voldoende zal zijn voor de begeleiding, het herstel en de eventueel noodzakelijke vervanging van de zwaar beschadigde woningen langs het kanaal. Er is immers schade geconstateerd aan op dit moment al zo’n 340 woningen. De gedeputeerde zegt er vertrouwen in te hebben dat dit bedrag voldoende zal zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.