07 maart 2023

‘Soms zijn mensen CDA’er zonder dat ze het weten'

Ze weet als geen ander hoe het is om ‘in de provincie’ te wonen. Vivianne Heijnen was voor het CDA raadslid en wethouder in Maastricht voordat ze in januari vorig jaar staatssecretaris werd van Infrastructuur en Waterstaat.

Als staatssecretaris werkt ze nu toe naar een betere regionale verdeling van infrastructuur, waarbij ze de provincies buiten de Randstad aanspoort om er ‘als de kippen’ bij te zijn als er geld te verdelen valt. ‘Het is nog vaak zo dat ze in de Randstad meteen klaar staan met grote projecten’, zei Heijnen maandagavond op een CDA-bijeenkomst bij Dieka van de Kruusweg in Markelo.

Heijnen zei in maart vorig jaar bij een werkbezoek aan Bergentheim al dat ze voorstander is van de aanleg van de Nedersaksenlijn van Groningen naar Almelo. Afgelopen week pleitten de CDA-fractievoorzitters in de veertien Twentse gemeenteraden in een brief aan de staatssecretaris ook al voor een directe spoorverbinding vanuit Twente naar Groningen. Heijnen herhaalde in Markelo dat zij ‘daar heel erg voor’ is. ‘We moeten dit hoog op de agenda zien te houden.’

Over de rol van het CDA in het kabinet merkte Heijnen op dat het CDA er op veel moeilijke dossiers de scherpe kantjes vanaf weet te krijgen. ‘Veel dingen gaan niet vanzelf, daarvoor is een lange adem nodig. Ik hoop dat jullie dat de kiezers ook in de komende dagen duidelijk kunnen maken.’

Op de door Frans Schuitemaker georganiseerde bijeenkomst in Markelo was ook de nodige aandacht voor het Bruto Twents Geluk als onderdeel van de Agenda voor Twente. “Geld alleen maakt niet gelukkig’, haalde Ellen Kuipers een oude wijsheid van stal. ‘Een goede gezondheid maakt mensen gelukkig. Bestaanszekerheid ook, daarom streven we naar een sterk bedrijfsleven.’ De strateeg van Twente Board benadrukte wel dat het project Bruto Twents Geluk ‘nog een zoektocht’ is.

Het was ook een mooi gelegenheid voor zowel lijsttrekker Rick Brinkvoor Provinciale Staten als voor lijsttrekker Ellen Hemmers voor waterschap Vechtstromen om de aanwezige CDA’ers aan te sporen om in de komende dagen nog zoveel mogelijk kiezers te overtuigen om op het CDA te stemmen. In dit verband een mooie opmerking van Vivianne Heijnen: ‘Soms zijn mensen CDA’er zonder dat ze het weten.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.