25 oktober 2022

Statenfractie bezoekt binnenstad Deventer

Op uitnodiging van het bestuur van de afdeling Deventer de gemeentelijke CDA-fractie heeft vorige week de CDA-Statenfractie van Overijssel een bezoek gebracht aan de binnenstad van Deventer. Onder leiding van de binnenstadmanager Peter Brouwer is een rondgang gemaakt door de stad en zijn verschillende resultaten van de inzet van provincie en gemeente bekeken.

De provincie heeft de afgelopen jaren onder andere via de Stadsbeweging bijgedragen aan verschillende ontwikkelingen. Dit heeft geleid tot zichtbare resultaten op straat zoals de herinrichting van het Grote Kerkhof. Daarnaast is mede door de actieve betrokkenheid van de binnenstadmanager fors ingezet op het voorkomen van leegstand. De binnenstadmanager complimenteerde de provincie voor de inzet. ‘In vergelijking met andere provincies doet Overijssel dit heel goed.’ Hij wees de fracties op het belang om hier mee door te gaan de komende jaren.

Een andere positieve ontwikkeling in de Deventer binnenstad is het omvormen van de ruimten boven de winkels tot woningen en appartementen. Dit verhoogt niet alleen de waarde van de panden, maar draagt ook bij aan de levendigheid van de binnenstad én het levert een bijdrage aan het oplossen van de woningnood in Overijssel.

Een uitdaging vormt nog de omgeving van het Broederenplein. Ook hier zijn mogelijkheden om meer woningen te realiseren. Het bezoek aan de binnenstad werd afgesloten met een goed gesprek in de bibliotheek tussen de beide CDA-fracties, waarbij is doorgesproken over de kansen van Deventer in Overijssel en is stil gestaan bij het succes bij de verkiezingen in Deventer.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.