03 oktober 2017

Statenfracties drie provincies verzenden dringende oproep aan onderhandelaars beoogde coalitiepartijen

Er is een dringende oproep verzonden aan de onderhandelaars van de beoogde coalitie door statenleden uit een drietal provincies.

De boodschap van de oproep aan hun landelijke fracties is duidelijk:

Zet de komende 2 jaar alles op alles om het versnellen van de herindeling van het luchtruim en de openingsdatum van Lelystad Airport nĂ¡ herindeling in de planvorming op te nemen. Tijdige en gelijkwaardige betrokkenheid en inspraak van belanghebbenden ten aanzien van de herindeling moeten hierbij het uitgangspunt zijn.

De volgende statenleden hebben deze oproep namens hun fractie ondertekend:

Gerrit van Hofwegen. D66 Overijssel - Bouwien Rutten, CDA Overijssel -  Sybren Stelpstra, ChristenUnie Overijssel - Regien Courtz, VVD Overijssel - Wendy Zuidema-Haans, CDA Friesland - Pieter Plug, ChristenUnie Gelderland - Wiebo de Vries, ChristenUnie Friesland

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.