07 oktober 2020

Statenlid Karin van der Toorn vertrekt uit provinciale politiek

Karin van der Toorn heeft besloten te stoppen als lid van Provinciale Staten. De boerin uit Wijhe maakte sinds de verkiezingen van maart vorig jaar, waarbij ze veel voorkeurstemmen kreeg, deel uit van de CDA-fractie en is intussen tot de conclusie gekomen dat de politiek op een aantal vlakken onvoldoende bij haar past. Hieronder haar uitleg en een reactie van fractievoorzitter Bouwien Rutten.

Helaas heb ik moeten besluiten om te stoppen als Statenlid voor Overijssel. Dit was een enorm moeilijk besluit, omdat ik begrijp dat ik hiermee veel mensen teleurstel. Maar door een stapeling van factoren is het helaas niet mogelijk om de rol van Statenlid te blijven vervullen zoals ik dat graag zou willen.

De volgende factoren dragen in willekeurige volgorde bij aan dit besluit:

  • Politiek is een vak apart en past op een aantal vlakken onvoldoende bij mij. Het debatteren, populisme van sommige andere partijen en het feit dat het vooral over hoofdlijnen gaat, terwijl ik juist veel van inhoud houd, maken dat ik er weinig plezier in heb.
  • Ik heb erg veel moeite met de koers van het landelijke CDA die steeds meer gericht is op steden en minder op het platteland.
  • Toen ik mij ruim 2 jaar geleden verkiesbaar stelde, had ik niet verwacht dat het stikstofdossier zou ontstaan, wat heeft geleid tot hooglopende emoties, polarisatie, maar ook inhoudelijke besluiten waar ik niet achter kan staan.
  • Hoewel ik vertrouwen heb in het bestuur van de provincie Overijssel, zijn er inhoudelijke dossiers, waarin besluiten genomen moeten worden, die mij echt pijn doen. Bijvoorbeeld de Natura 2000 opgave, die grote impact heeft op het voor mij zo dierbare platteland en de daarbij behorende boeren gezinsbedrijven en de leefbaarheid.
  • De heftige emoties vanuit de agrarische achterban, die heel begrijpelijk zijn en ik helemaal meevoel, worden richting mij helaas vaak zeer persoonlijk gemaakt.
  • Het aantal uren wat het Statenlidmaatschap wekelijks kost is vele malen groter dan van tevoren ingeschat en daardoor lastig te combineren met een baan buitenshuis en het werk op de boerderij. Door recente privĂ©omstandigheden, komt er meer werk rondom boerderij en thuis op mijn schouders te liggen. Die combinatie wordt te veel.

Natuurlijk waren er ook mooie momenten. De samenwerking binnen de CDA-fractie Overijssel was ontzettend goed. Ik heb hier alle ruimte gekregen voor mijn opvattingen en het is een prachtige club mensen. Ook de samenwerking met een aantal andere partijen binnen Provinciale Staten, de samenwerking met Gedeputeerde Staten en met de ambtelijke organisatie van de provincie heb ik als zeer prettig ervaren. Hiervoor wil ik iedereen graag bedanken. Ik heb enorm veel geleerd over politiek, hoe besluitvormingsprocessen lopen en hoe belangrijk het is om ergens een meerderheid voor te hebben. Ik ben trots dat het met alle door mij ingediende moties is gelukt om deze meerderheid te vinden en dat ze hiermee zijn aangenomen. Maar deze mooie momenten wegen voor mij niet op tegen de hoeveelheid energie die het Statenlidmaatschap mij kost.

Ik wens politiek Overijssel veel wijsheid en boerenverstand toe om de mooie groene plattelandsprovincie te blijven die het is.

Met vriendelijke groeten,

Karin van der Toorn

De reactie van fractievoorzitter Bouwien Rutten:

De CDA-Statenfractie heeft respect voor de door Karin genomen beslissing om haar CDA-zetel in te leveren. Wel benadruk ik namens het voltallige team van CDA Overijssel deze beslissing te betreuren. Karin heeft de afgelopen 1,5 jaar een goede en inhoudelijke bijdrage geleverd aan Provinciale Staten. Als woordvoerder Landbouw & Natuur had ze van doen met ingrijpende thema’s zoals de stikstof problematiek. Haar betrokkenheid en enorme drive kenmerken haar als mens, daarnaast is ze een buitengewoon plezierige collega binnen de fractie.

Uiteraard hebben wij met elkaar alle mogelijkheden besproken om Karin te behouden voor de Statenfractie en daarmee voor de Overijsselse politiek. Maar wij hebben begrip voor het gegeven dat ze haar beslissing heeft genomen. Een besluit durven te nemen is altijd dapper, ook deze.

Wij gaan haar deelname in de Overijsselse Statenfractie enorm missen, maar wensen haar en haar naasten vooral veel succes, gezondheid en welzijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.