17 november 2022

Stikstofcrisis bedreigt nu ook paasvurentraditie

Het CDA is verontrust over de gevolgen van het besluit van de provincie om de organisatoren van paasvuren te verplichten om met ingang van komend jaar een Aerius-stikstofberekening te laten maken. In de brief die de organisatoren deze week van de provincie hebben ontvangen staat ook dat zij ook een onderzoek moeten uitvoeren waaruit blijkt dat het ontsteken van het paasvuur geen gevolgen heeft voor de beschermde flora en fauna.

Ook moeten ze een (tijdelijke) afrastering rondom het paasvuur aanbrengen om broedvogels en zoogdieren uit de houtstapel te weren. Dit alles brengt flink wat kosten met zich mee, waardoor de eeuwenoude traditie om paasvuren op te bouwen en vervolgens in brand te steken in de knel dreigt te komen.

‘Het kan en mag toch niet zo zijn dat vrijwilligers die deze oude traditie organiseren hiertoe worden verplicht. De leefbaarheid van het platteland komt steeds meer onder druk te staan door allerlei verstikkende maatregelen. De menselijke maat lijkt hier helemaal uit het oog te zijn verloren. Tradities als de paasvuren en het carbidschieten moeten we juist koesteren’, aldus het CDA-Statenlid Marieke Blom. Zij spreekt van ‘onbegrijpelijke eisen’ die aan de organisatoren worden gesteld.

Het CDA wil komende woensdag in de commissie Landbouw en Natuur van Provinciale Staten vragen stellen aan de gedeputeerde, ook namens de fractie OCL.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.