03 november 2021

Subsidieregeling ‘Asbest eraf, zon erop’ keert terug in 2022

De provincie Overijssel stelt 1,25 miljoen euro beschikbaar voor de subsidieregeling ‘Asbest eraf, zon erop’ om de vaart er weer in te krijgen bij het saneren van asbestdaken. Nadat een landelijk asbestdakenverbod per 1 januari 2024 van tafel ging, liep de interesse van voor het saneren van asbestdaken flink terug. Reden om de provinciale subsidieregeling ‘Asbest eraf, zon erop’ nieuw leven in te blazen. Eerder werd al een derde van het totale areaal aan asbestdaken gesaneerd. Er resteert echter nog altijd 8 miljoen vierkante meter aan asbestdaken.

Juni vorig jaar namen Provinciale Staten met grote meerderheid een motie aan waarin werd gevraagd om terugkeer van ‘Asbest eraf, zon erop’. Vooral het toenmalige CDA-Statenlid Bouwien Rutten heeft zich ingespannen om de sanering van asbestdaken weer op te pakken. Er zit inmiddels 6,25 miljoen euro in een speciaal asbestfonds, waarvan nu dus 1,25 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor het verwijderen van asbest en het terugplaatsen van zonnepanelen.

Zowel particulieren als bedrijven kunnen gebruik maken van de subsidieregeling. Het moet gaan om een asbestdak dat groter is dan 35 vierkante meter en met de zonnepanelen die ervoor in de plaats komen moet minimaal worden voorzien in het eigen elektriciteitsverbruik. De asbestsanering moet door een gecertificeerd bedrijf worden uitgevoerd. De provinciale subsidie bedraagt maximaal 5.000 euro per aanvrager.

‘Als CDA hebben we altijd het belang van het saneren van asbest en het belang van zon op dak benadrukt. Het feit dat we dit met deze regeling door blijven zetten, is de ideale combinatie van twee grote opgaven’, aldus CDA-Statenlid Wim Duitman.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.