20 mei 2015

Uitnodiging Algemene Vergadering CDA Overijssel maandag 8 juni in Wierden

Het Algemeen Bestuur van het CDA Overijssel nodigt leden en belangstellenden van harte uit voor de algemene vergadering van het CDA Overijssel op:

Maandag 8 juni 2015, aanvang 19.30 uur, 

Het Ontmoetingscentrum, Spoorstraat 7, 7641 BJ Wierden

ontvangst met koffie en thee vanaf 19.00 uur.

Belangrijke thema’s in deze Algemene Vergadering zijn:

Bestuurswisselingen

In de samenstelling van het Dagelijks Bestuur van CDA Overijssel zijn een aantal wijzigingen. In deze algemene vergadering van 8 juni kunnen we deze bekrachtigen. Daarnaast stellen we het einde van de zittingstermijn van de voorzitter aan de orde en staan we stil bij de wisselingen in het Algemeen Bestuur.

Staten- en Waterschapverkiezingen

Als gevolg van de Staten- en Waterschapverkiezingen op 18 maart jl. nemen we afscheid van de  Statenleden en Waterschapbestuurders die niet zijn doorgegaan in de nieuwe periode en introduceren wij de Statenfractieleden en de Waterschapbestuurders. Ook kijken we terug naar de campagne.

Coalitieakkoord en collegevorming

Gedeputeerde Eddy van Hijum geeft met fractievoorzitter Martin Reesink een toelichting op de totstandkoming van het coalitieakkoord voor de Statenperiode 2015-2019: ‘Overijssel werkt’. Onder dit motto willen de coalitiepartijen CDA, VVD, D66 en CU samen met de partijen in de Staten, de inwoners van Overijssel en de samenwerkingspartners voortvarend aan de slag. Werkgelegenheid, bereikbaarheid, duurzaamheid, ruimtelijke ontwikkeling, natuur en landbouw zijn de belangrijkste speerpunten.

Actuele landelijke politiek

Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt zal ons bijpraten over de actuele landelijke politiek en Eerste Kamerlid Anne Flierman komt met het laatste nieuws uit de Eerste Kamer.

De agenda en de stukken worden via e-mail gezonden naar de leden waarvan het e-mailadres bekend is, CDA-leden kunnen de stukken ook opvragen via overijssel@cda.nl.

U bent van harte welkom op maandag 8 juni om 19.30 uur in het Ontmoetingscentrum, Spoorstraat 7 in Wierden. Wij hopen met elkaar een inspirerende avond te hebben.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van het CDA Overijssel,

Hein Pieper, voorzitter
Roland Cornelissen, secretaris

---------------------------

AGENDA

Vanaf 19u00 ontvangst met koffie/thee

19u30

1.0 Opening en mededelingen door Hein Pieper, voorzitter CDA Overijssel

2.0 Vaststellen agenda

3.0 Verslagen

3.1 Algemene vergadering 20 november 2014 (bijlage 1)*

3.2 Algemene vergadering 18 december 2014 (bijlage 2)*

4.0 Jaarrekening CDA Overijssel en St. CDA bureau Overijssel 2014 (bijlagen 3a/3b)*

De jaarrekening 2014 is goedgekeurd in AB-vergadering 20 april 2014. 

De stukken worden ter kennisgeving aangeboden aan AV.

5.0 Samenstelling Dagelijks Bestuur 

5.1 Wijzigingen Dagelijks Bestuur

In de samenstelling van het Dagelijks Bestuur van CDA Overijssel zijn een aantal wijzigingen. 

Karl Kiel uit Borne heeft het penningmeesterschap van Ben Eshuis overgenomen. Jan Nabers uit Zwolle wil de portefeuille vicevoorzitter op zich nemen. Hij volgt Pieter-Jan van Zanten op die lid is geworden van het landelijk Dagelijks Bestuur in de portefeuille ledenbinding en –werving. 

Gerrit Frowijn uit Tubbergen is de nieuwe afgevaardigde in het DB namens Twente, hij vult de vacature in die is ontstaan door het vertrek van Frouwke Bramer. 

Lisanne Spanbroek uit Olst, in de afgelopen periode actief in het provinciaal campagneteam, is de nieuwe afgevaardigde in het DB namens het CDJA. Zij volgt Bart-Jan Gardebroek op. 

Het Algemeen Bestuur vraagt u deze bestuurswijzigingen te bekrachtigen.

5.2 Verlenging termijn voorzitter en procedure verkiezing nieuwe voorzitter

6.0 Samenstelling Algemeen Bestuur

Daarnaast staan we stil bij de wisselingen in het Algemeen Bestuur. We nemen afscheid van Jan Meinders (Dinkelland), Breun Breunissen (Raalte), Susan Faal (Rijssen-Holten), Gerard Schuttenbelt (Steenwijkerland) en Jaap de Boer (Wierden).

Indien aanwezig stellen wij hun opvolgers voor: Ellen Spekhorst (Dinkelland), Frans Wichink Kruit (Raalte), Herman Brouwer (Steenwijkerland), Jan Idema (Wierden). 

Rindert Ekhart heeft de afvaardiging namens Rijssen-Holten weer op zich genomen, Joukje van Roekel is beoogd afgevaardigde namens Almelo.

7.0 Staten- en Waterschapverkiezingen

7.1 Terugblik campagne

7.2 Afscheid Statenleden

We nemen afscheid van Laura Antuma die 12 jaar deel heeft uitgemaakt van de Staten. Zij is tijdens het afscheid van de Provincie Overijssel benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van Jack Blom, die meerdere agendacommissies voorzat, en na 8 jaar Staten stopt. Van Pieter van der Vinne, die in 2011 met voorkeursstemmen in de Staten kwam. 

We nemen op een ander moment afscheid van Yvonne Nijhof, die na 12 jaar Staten het raadswerk in Hof van Twente heeft opgepakt, zij is vanavond verhinderd.

Tot slot noemen we burgerlid Herman Zwart voor zijn inzet voor de Staten.

7.3 Nieuwe Statenfractie

Donderdag 26 maart zijn de nieuwe Provinciale Staten geïnstalleerd, met daarin 11 CDA-Statenleden. Bekende gezichten zijn Eddy van Hijum, Hester Maij, Martin Reesink, Henk Meulink, Rob Engbers en Alida Renkema. Nieuw zijn Bouwien Rutten, Moniek Kleinsman, Jeroen Piksen, Ben Eshuis en Susan Faal. 

Christiaan Schrijver en Gerda ter Denge fungeerden vanaf de verkiezingen als lijstopvolgers. Zij zijn op 20 mei voor de nieuwe Statenperiode weer als Statenleden geïnstalleerd, gelijktijdig met de installatie van Eddy van Hijum en Hester Maij tot gedeputeerde. 

Marco van der Vegte uit Zwartewaterland is eerste lijstopvolger, sinds de verkiezingen heeft hij vanwege zijn expertise op de landbouwdossiers in de schaduwfractie plaats genomen.

7.4 Waterschap Groot Salland

Op 25 maart nam Herma Nap-Borger afscheid van het Algemeen Bestuur van Waterschap Groot Salland, waar zij sinds 2009 fractievoorzitter was. Zij is niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn, daarom nemen we afscheid van haar tijdens de algemene vergadering van 19 november.
Op 26 maart zijn Henk Oegema, Henk Holtmaat en Tjeerd Kingma geïnstalleerd.
Op 13 mei nam Jan Laarman afscheid als lid van het Dagelijks Bestuur van dit Waterschap.
Henk Oegema is op 13 mei toegetreden tot het Dagelijks Bestuur.

7.5 Waterschap Reest en Wieden

Op 25 maart namen Henk Gielen en Harm Kroes afscheid van het Algemeen Bestuur.
Clazinus Netjes werd geïnstalleerd op 26 maart. Samen met de Drenten Henk Lammers en Dirk Bruins.

7.6 Waterschap Rijn en IJssel

Hier neemt Jannie Lamberts-Grotenhuis op 5 juni afscheid als heemraad.

8.0 Coalitieakkoord en collegevorming

Gedeputeerde Eddy van Hijum geeft met fractievoorzitter Martin Reesink een toelichting op de collegesamenstelling en het coalitieakkoord voor de Statenperiode 2015-2019: ‘Overijssel werkt’.

9.0 Eerste Kamerverkiezingen met Anne Flierman

10.0 Actuele landelijke politiek met Pieter Omtzigt

11.0  Rondvraag

12.0  Sluiting

*) Leden van het CDA kunnen de bijlagen opvragen via overijssel@cda.nl.

 LET OP: de bijlagen zijn tijdens de vergadering niet beschikbaar!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.