06 november 2015

Uitnodiging AV CDA Overijssel met verkiezing voorzitter en vluchtelingenbeleid

De Algemene Vergadering van het CDA Overijssel van donderdag 19 november 2015 begint om 19.30 uur en vindt plaats in Het Centrum, Constantijnstraat 7a te Nijverdal. Ontvangst met koffie/thee vanaf 19.00 uur.

Belangrijke thema’s in deze Algemene Vergadering zijn:

*  Afscheid voorzitter en verkiezing nieuwe voorzitter CDA Overijssel

De heer Hein Pieper heeft medio 2015 aangegeven zich niet beschikbaar te stellen voor een tweede bestuursperiode. Daarop heeft het Algemeen Bestuur van het CDA Overijssel een procedure vastgesteld om te komen tot een nieuwe voorzitter. Op advies van de Vertrouwenscommissie onder leiding van de heer Rob Welten, burgemeester te Borne heeft het Algemeen Bestuur in september de heer Maarten Westerduin uit ’s-Heerenbroek voorgedragen als kandidaat voorzitter voor het CDA Overijssel.
Tijdens deze Algemene Vergadering nemen we afscheid van voorzitter Hein Pieper en zal de verkiezing van de nieuwe voorzitter plaatsvinden.
Ook nemen we afscheid van oud-Statenlid mevrouw Alida Renkema en van oud-fractievoorzitter Waterschap Groot Salland mevrouw Herma Nap-Borger.

*  Vluchtelingenbeleid

Dit zeer actuele thema zal worden belicht vanuit de Duitse, de Nederlandse, de Overijsselse en de Europese optiek, met als gastsprekers:
- vanuit de Stadt Vreden, Duitsland, de heer Bernd Kemper, Beigeordneter;
- namens Vluchtelingenwerk Nederland mevrouw Annette Claassen en de heer Peter Glasbergen;
- namens CDA Overijssel de heer Jeroen Piksen (o.v.), Statenlid;
- namens de CDA-delegatie in het Europees Parlement, mevrouw Annie Schreijer-Pierik.

*  Politieke Rondblik

Tot slot is er een korte politieke rondblik, met de laatste informatie uit de actuele Europese, landelijke en provinciale politiek.

De vergaderstukken kunnen worden opgevraagd via overijssel@cda.nl.
U bent van harte welkom op donderdag 19 november in Het Centrum, aanvang 19.30 uur, Constantijnstraat 7a in Nijverdal. Wij hopen met elkaar een inspirerende avond te hebben!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van het CDA Overijssel,

Hein Pieper, voorzitter
Roland Cornelissen, secretaris

CDA bureau Overijssel
0570-561221
overijssel@cda.nl
www.cdaoverijssel.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.