24 februari 2018

Volgens CDA bieden provinciale regels ruimte om Foto Konijnenberg voor Twenterand te behouden

In de commissievergadering van 21 februari is gesproken over een brief die door de gemeente Twenterand aan de provincie is verstuurd. De gemeente heeft een verzoek voor wijziging van de omgevingsvergunning van de firma Foto Konijnenberg afgewezen. Foto Konijnenberg was vroeger een ouderwetse fotohandel in het dorp Den Ham, maar is inmiddels getransformeerd tot een fotospeciaalzaak, die fototoestellen en lenzen verkoopt in tien landen in Europa. Het merendeel van de handel vindt plaats via internet en logistieke dienstverleners. De gemeente heeft het verzoek van het bedrijf afgewezen omdat detailhandel niet op bedrijventerreinen is toegestaan. In het ergste geval betekent dit dat het bedrijf alleen nog beroepsmatige fotografen als klanten mag ontvangen om spullen direct af te halen of de showroom te bezoeken. Dat is wat het CDA betreft onnodig beperkend.  

Gemeente aan zet
"De gemeente vraagt de provincie om een aanpassing van de omgevingsverordening zodat dit bedrijf, een groothandel op een bedrijventerrein die ook omzet (minder dan 10%) haalt uit detailhandel kan blijven. De omgevingsverordening zegt dat er geen ruimte is voor detailhandel op bedrijventerreinen. Daar is het CDA het mee eens en wij vinden dat hier niet aan getoornd moet worden. Wel hebben we in de commissie gepleit om te kijken of er mogelijkheden zijn waar alle partijen mee kunnen leven. Wat het CDA betreft is het kleine deel detailhandel van Foto Konijnenberg te vergelijken met een agrarisch bedrijf met een boerderijwinkel. Die heeft ook geen detailhandelsbestemming en kan (als nevenactiviteit) gewoon eigen melk en eieren verkopen. Er is alleen een kleine aanpassing van de toelichting in de omgevingsverordening nodig. Het is dan aan de gemeente hoe zij de omgevingsverordening interpreteert. De gemeente is dan aan zet voor het nemen van de juiste stappen", vertelt woordvoerder Bart van Moorsel 

Onderzoek
De provincie is een onderzoek gestart waarin wordt gekeken hoe andere provincies omgaan met dergelijke vraagstukken. Er is steeds meer internethandel en ook activiteiten van bedrijven overlappen steeds meer. Uit het onderzoek moet blijken of die ontwikkelingen zodanig zijn dat we onze omgevingsvisie hierop aan moeten passen. De resultaten van dit onderzoek worden nog voor de zomer van 2018 verwacht.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.