20 januari 2019

Waterstofinitiatief op het HTSP in Hengelo

Enkele maanden geleden heeft de CDA fractie in de media bericht over de wens voor waterstoftankstations in Overijssel. Hier kwamen veel reacties op. het blijkt dat er op meerdere plekken in Overijssel gewerkt wordt aan realisatie van waterstofinitiatieven. Zo ook door de ondernemers Harrie Evers en Peter Boers met hun bedrijf Witte Energie BV. Zij zien volop toepassingsmogelijkheden voor waterstof als oplossing voor het energievraagstuk.

Werkbezoek High Tech System Park Hengelo
Vrijdag 18 januari was een CDA afvaardiging op uitnodiging van beide heren aanwezig op het High Tech System Park van Thales te Hengelo. De afvaardiging bestond uit CDA statenleden Bouwien Rutten (woordvoerder Energie & Milieu) en Henk Meulink (woordvoerder regionale economie). Vanuit de fractie van het CDA Hengelo sloten Marcel Elferink en Ron Wesseling aan.

Waterstoftankstation
De CDA afvaardiging kreeg een mooie presentatie over de plannen van Evers en Boers. Hun ambitie reikt ver. Ze willen op korte termijn een waterstoftankstation realiseren in Hengelo. Ook zijn ze van plan op de HTSP campus een waterstoffabriek (showcase) te bouwen en willen ze inspelen op de mogelijkheid om grootschalig waterstofbatterijen toe te passen in woningen waardoor inwoners zelfvoorzienend worden in hun behoefte aan elektriciteit en warmte. Dit alles willen ze in samenwerking met partners realiseren. Een mooi voorbeeld van ondernemerschap, duurzaamheid en innovatie in Twente.

Coördinatie
“Het is tijd voor coördinatie van al deze mooie plannen op het gebied van waterstofgas.” aldus Bouwien Rutten, woordvoerder Energie & Milieu. “Wat het CDA betreft komt er een coördinatiepunt ‘waterstof’ binnen het programma Nieuwe Energie Overijssel”. Deze vraag zal het CDA inbrengen tijdens een waterstof informatiesessie op 30 januari aanstaande. Deze bijeenkomst is voor de leden van Provinciale Staten. Ook gaat het CDA vragen op welke andere wijze innovatieve ontwikkelingen op gebied van waterstof gefaciliteerd kunnen worden. Het CDA Overijssel en het CDA Hengelo wil dit van harte ondersteunen omdat het een bijdrage levert om onze energietransitie te realiseren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.