Wind turbine with blue gray sky
17 november 2022

Windturbines in polder Mastenbroek niet zonder meer toestaan

Het verbod op het plaatsen van windturbines in nationale landschappen wordt onder bepaalde voorwaarden losgelaten door de provincie. Hiertoe hebben Provinciale Staten besloten bij de herziening van de Omgevingsvisie. Het CDA vindt dat - in grote lijnen - een goede ontwikkeling vanwege de noodzaak om voor meer duurzame energie te zorgen. Als er een goed onderbouwd plan ligt, dan is het jammer als het niet wordt uitgevoerd.

‘Windmolens zijn altijd reden tot discussie en dan is het goed dat ook geschikte locaties in een nationaal landschap niet worden uitgesloten. Daar staat tegenover dat onze voorkeur over het algemeen is om windmolens langs bijvoorbeeld wegen en op bedrijventerreinen te plaatsen’, zegt het CDA-Statenlid Jacob Spiker.

Een van de nationale parken waar mogelijk windmolens komen is de IJsseldelta in de polder Mastenbroek. Daarvan vindt het CDA dat dit niet zomaar voor de hele polder moet gelden. De polder in ligt in de gemeenten Zwartewaterland, Kampen en Zwolle en die hebben eerder een gezamenlijk bestemmingsplan voor de polder opgesteld. De drie gemeenten moeten eerst samen afstemmen of, en zo ja, waar in de polder plek is voor grote windmolens. Provinciale Staten dringen daar op aan. In een motie van meerdere partijen die woensdag is aangenomen.

Jacob Spiker en Wim Duitman hebben namens het CDA met bewoners en instanties uit het gebied gesproken over het plaatsen van windmolens. ‘Er bleek geen honderd procent tegengeluid, maar wel met de aantekening dat samen met de bewoners gekeken moet worden waar geschikte plekken voor windmolens zijn te vinden in de polder. Dat is ook hoe het hoort te gaan, samen met inwoners en gemeenten tot een gedragen plan komen.’

Kleine erfmolens wil het CDA wel toestaan, daar is vraag naar en er zijn weinig of geen bezwaren tegen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.