02 december 2017

Wolf welkom in Overijssel?

Recent werd op de N340 bij Kloosterhaar een dode (aangereden) wolf aangetroffen. Het lijkt er op dat het dier uit Duitsland komt. Steeds meer signalen wijzen erop dat de wolf vaker naar Overijssel komt en zich misschien wel definitief vestigt in roedelverband. Woordvoerder Landbouw en Natuur Jeroen Piksen vindt het goed dat het ‘wolvendraaiboek’ van de provincie wordt geactualiseerd: “De provincie moet de bevolking heel goed en volledig te informeren over de betekenis van wolven in Overijssel en het al dan niet treffen van maatregelen. Ook moet duidelijk zijn waar en hoe wolvenmeldingen gedaan kunnen worden en wat er gedaan kan worden als wolven schade aanrichten. Het geluid van huilende wolven in het maanlicht bij bos en beemd doet de één met weemoed denken aan Roodkapje maar jaagt de ander de stuipen op het lijf. Daar moet goed op worden ingespeeld”

Provinciale taak
De CDA-fractie vindt dat tijdig alle consequenties van de aanwezigheid van de wolf zo scherp mogelijk in beeld moeten zijn. De wolf is een diersoort die van ouds in Overijssel thuishoort en dus op basis van de flora- en faunawet beschermd moet worden. Dat is een provinciale taak. De vraag is of hiermee alles is gezegd. De provincies hebben gezamenlijk een zogenaamd wolvendraaiboek fase 1 opgesteld, waarin wordt beschreven hoe om te gaan met meldingen over wolven. Alleen als een wolf zonder aanleiding agressief op mensen reageert, de vermoedelijke verspreider is van hondsdolheid (volksgezondheid) of de veiligheid en openbare orde in gevaar brengt, kan het provinciebestuur de bescherming opschorten en toestemming geven voor verjaging of beschieting.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.