25 juni 2014

Raadsvoorstel Rhijnbeek-locatie

Vorig jaar heeft de CDA-fractie ingestemd met de plannen om Hornbach in Almelo ruimte te bieden op de Rhijnbeek-locatie. Door de komst van Hornbach kan Almelo rekenen op extra arbeidsplaatsen, zowel direct als indirect, en is er plaats voor mensen met een arbeidsbeperking of andere afstand tot de arbeidsmarkt. 

De raad heeft destijds vrijwel unaniem ingestemd met het bestemmingsplan. Gisteravond is gesproken over een wijzigingsbesluit naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State. Wat de CDA fractie betreft gaan we dus niet opnieuw de hele discussie opnieuw doen, maar we focussen op het 

wijzigingsbesluit. Dit besluit gaat feitelijk om de beperking van het verkoopvloeroppervlak tot één bouwlaag. Daar kan de CDA-fractie zich in vinden en wij hopen dat daarmee de lichten op groen komen te staan.
De gemeenteraad heeft het wijzigingsvoorstel vrijwel unaniem vastgesteld. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.