23 april 2014

Voorbereidingsbesluit LPG-tankstation Vriezenveenseweg

De gemeenteraad van Almelo heeft op 22 april 2014 ingestemd met het raadsvoorstel om een zogeheten "voorbereidingsbesluit" te nemen, om de bestaande situatie van het LPG-tankstation aan de Vriezenveenseweg bestemmingsplantechnisch te repareren.
Het is nogal ingewikkeld, omdat het om risico's gaat die niet direct zichtbaar zijn, een hele kleine kans van optreden hebben maar als het misgaat wel grote gevolgen hebben. Eugène van Mierlo stelde een aantal vragen aan de verantwoordelijke wethouders Andela en Timmer, waarop goede toezeggingen zijn gedaan. Van Mierlo vroeg onder meer of de wethouder heeft onderzocht op welke tijdstippen op de dag er zo weinig mogelijk mensen in de omgeving van het tankstation zijn, zodat op dat moment het beste de bevoorrading van LPG kan plaatsvinden. Lees hier de volledige inbreng in eerste termijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.