13 februari 2018

Artikel 39 vragen nieuwbouw de Vonder

N.a.v. onderstaande info heeft Harry Schothuis van het CDA enkele vragen gesteld over de nieuwbouw van basisschool de Vonder.

 

Het CDA heeft kennis genomen van de brief die de MR van De Vonder heeft verzonden

naar wethouder Velten. De inhoud verontrust het CDA met betrekking tot de voortgang

van de uitvoering van het IHP en de voortgang van nieuwbouw De Vonder in het

bijzonder.

Uit deze brief blijkt dat realisatie van uitbouw voor schooljaar 2018-2019 niet haalbaar is

en dat er al gekeken wordt naar huisvesting van minimaal 5 groepen elders in Borne

(niet Bornsche Maten).

 

Klik hier voor de vragen zoals deze door het CDA zijn op papier zijn gezet.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.