27 september 2016

Betoog hondenbeleidsplan

Het hondenbeleidsplan richt zich op drie pijlers: "voorzieningen, voorlichten en verbaliseren".

Onder de pijler "voorzieningen" wordt geadviseerd los-loopgebieden aan te wijzen en in te richten en de locaties van afvalbakken te herzien.

Onder de pijler "voorlichten" wordt geadviseerd een communicatieplan op te stellen van waaruit periodiek wordt gecommuniceerd over het hondenbeleid en de geldende regelgeving.

Onder de laatste pijler "verbaliseren" wordt geadviseerd de Algemene Plaatselijke Verordening 2015 op een aantal onderdelen te wijzigen ten gunste van een duidelijke regelgeving en de mogelijkheid van handhaving.

Klik hier voor de raadsbijdrage van Wendy Kits.

Tevens heeft het CDA naar aanleiding van het voorliggende beleidsplan een amendement ingediend 

Klik hier voor het amendement mbt. het voorliggende hondenbeleidsplan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.