27 september 2016

Betoog tussenbalans raadsprogramma 2014-2018

Het raadsprogramma is de politieke vertaling van de toekomstvisie Dynamische Dorpen in een vierjarig werkdocument van de gemeenteraad. Dit is een door alle partijen gezamenlijk opgesteld programma waarin de thema's zijn opgenomen waar de gemeenteraad actief op wil sturen door (nieuwe) kaders te stellen.

Het raadsprogramma ongewijzigd voortzetten met het streven deze voor het eind van deze raadsperiode af te kunnen ronden. Waar mogelijk doet de raad dit in interactie met de Bornse samenleving. Hiervoor heeft de raad een nieuwe werkwijze ontwikkeld. Het raadsprogramma is een meerjarenbeleidsagenda van thema's waarover de raad wil door praten. De raad en het college zijn nu twee jaar onderweg en dit een goed moment om voor een tussenbalans van het raadsprogramma.  

Klik "hier" voor de raadsbijdrage van onze voorzitter Bert oude Lansink.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.