31 augustus 2020

CDA Borne stelt in de aanloop naar de meerjarenbegroting vragen mbt. de kapitaalgoederen

In de aanloop naar de komende meerjarenbegroting vraagt de fractie van het CDA aan de portefeuillehouder Kapitaalgoederen

wanneer de aangekondigde Nota Kapitaalgoederen 2021-2024 aan de raad wordt aangeboden,

waarvoor in 2019 al het onderzoek is uitgevoerd opdat er vanaf dit jaar 2020 mee gewerkt zou kunnen worden. 

De CDA-fractie maakt zich momenteel zorgen over eerder aangekondigde noodzakelijke investeringen dan 

wel groot onderhoud voor de middellange en lange termijn voor wat betreft de wegen,

de riolering en de sportvelden.

Daarom is het van eminent belang om vroegtijdig over genoemde nota te kunnen beschikken 

als referentie voor de nieuwe meerjarenbegroting. 

De CDA-fractie wil zeker dit jaar niet opnieuw verrast worden, zoals vorig jaar het geval was met de investering voor de renovatie van de Europastraat

en vraagt daarom bij deze om inzicht in de onderhoudssituatie c.q. om inzicht in de vervanging van genoemde kapitaalgoederen

omdat dit zeer gewenst is in relatie tot de huidige financiële situatie van onze gemeente.

Dat inzicht is noodzakelijk om bij de behandeling van de kaderbrief verantwoorde keuzes te kunnen maken. 

In het verlengde van het voorgaande vraagt de CDA-fractie om een realistische invulling van de paragraaf 

Begroting Investering Kapitaalgoederen in de komende meerjarenbegroting 2021-2024 èn om een meer 

globaal doorkijkje voor de jaren daarna.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.