08 juni 2016

Opening fietssnelweg F35

Het gedeelte van de Twentse Fietssnelweg F35 tussen Borne en Hengelo is woensdag ceremonieel geopend door de wethouders Mulder en Bron en de heer H.Reinten van de firma TWW. Het gaat om het deel van het station te Borne en de reeds bestaande F35 nabij de A1 in Hengelo.

Bij de opening was er sprake van een ludieke opening van het fietspad, namelijk dmv. Segways. Ook omwonenden waren uitgenodigd voor de ceremonie die plaats vond ter hoogte van de spoorwegovergang bij de Jupiterstraat in Borne.

De F35 staat te boek als een hoogwaardige fietsverbinding tussen Nijverdal en de Duitse grens bij Enschede, met op termijn zijtakken van en naar Vriezenveen en Oldenzaal. Het doel is een aantrekkelijke en veilige route te bieden voor het toenemende aantal fietsers in de regio Twente, zowel forsensen als recreanten.

In de gemeente Borne is de F35, aan de noordoostelijke zijde van de spoorlijn aangelegd, ingebed in de groene omgeving van de uitlopers van zowel Azelo als Woolde. In de richting Hengelo wordt onder andere voor scholieren nu een vrije en veilige route geopend, die een alternatief is voor de Oude Hengeloseweg en de Bornsestraat.

De gemeente Hengelo gaat weldra aan de slag met de aanleg van de F35 stadinwaarts en richting Enschede. Op langere termijn zal de verbinding met Almelo worden gerealiseerd. Een deel van de F35 in Almelo is al aangelegd, te weten het deel vanaf de Wierdensebrug richting de bebouwde kom van Wierden. Voorts is ondertussen bezijden de spoorlijn Twente-Zwolle het tracé bekend tussen Wierden en Nijverdal.

Bij de aanleg van de fietssnelweg is ook een hemelwaterriool aangelegd. Bij extreme neerslag stroomt het hemelwater via het riool in een retentievijver die ter plaatse van het grasveld Woolderweg het overtollig water bergt. De retentievijver is onderdeel van een groter netwerk van blauwe aders door Borne t.b.v. afkoppelen en vertraagde afvoer van hemelwater. Hiermee wordt voorkomen dat de straten bij hevige regenval onder water komen te staan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.