28 juni 2016

Raadsbijdrage procesvoorstel afvalscheiding

Tijdens de raadsvergadering van 28-06-2016 was het laatste en langste vergaderstuk het procesvoorstel afvalscheiding. Dit voorstel was al eens teruggenomen door de wethouder en het voorstel wat nu voorlag voldeed eigenlijk ook niet aan de verwachting van velen. Als CDA voelden we ons verplicht om toch een volgende stap te zetten, onder het motto "stilstand is achteruitgang" en om toch onze ambitie 50kg restafval in 2030. Om het voorstel toch een duw in de goede richting te geven kwam het CDA ook met een amendement.

Klik "hier" voor de raadsbijdrage van Wendy Kits

Klik "hier" voor het amendement welke we als CDA hebben ingediend.

Ons amendement en dat van D66/SP was voldoende stof om tot een levendig debat te komen met schorsing en veel woorden. Nadat de wethouder had toegezegd dat hij met cijfers zou komen en hij geen onomkeerbare maatregelen zou nemen werden de amendementen ingetrokken en werd het voorstel aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.