05 november 2019

Raadsvergadering 05-11-2019

Tijdens de raadsvergadering van 05-11-2019 zijn verschillende zaken de revu gepasseerd.

Klik "hier" voor de link naar raadsvergadering van 05-11-2019

Het betoog wat we als CDA als eerste mochten aftrappen vind u hier.

 

Klik hier voor de diverse moties en amendementen ingediend of als mede indiener.

1 Amendement monumentenbeleid

2 Amendement OZB verhoging

3 Amendement "Thuis in Borne" 

4 Motie Organisatieontwikkeling - Basis op Orde

6 Motie Ondertunneling Bornebroeksestraat

7 Motie Instellen raadswerkgroep sociaal domein

8 Motie Sportbedrijf

9 Motie Verbindingsweg

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.