11 juli 2023

Raadsvergadering 11-07-2023

Tijdens de raadsvergadering van 11-7-2023 zijn er verschillende zaken de revu gepasseerd.

Klik hier voor de link naar de raadsvergadering van 11-07-2023

Tijdens deze raadsvergadering waren er geen hamerstukken maar enkel bespreekstukken.

Klik hier voor de raadsbijdrage van Bo ter Braak m.b.t. het sport- en kindcentrum in Borne-West en de tijdelijke blaashal.

Klik hier voor de raadsbijdrage van Bernhard Slotman m.b.t. de Jaarstukken 2022.

Klik hier voor de raadsbijdrage van Bo ter Braak m.b.t. Verklaring van geen bedenkingen inzake omgevingsvergunning uitgebreide procedure voor het bouwen van 3 woonzorggebouwen bij de Scholtenhof te Zenderen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.