29 juni 2021

Raadsvergadering 29-06-2021

Tijdens de digitale raadsvergadering van 29-06-2021 zijn verschillende zaken de revu gepasseerd.

Klik hier voor de link naar de raadsvergadering van 29-06-2021.

Herald Lucas heeft tijdens het agenda punt "vragen vanuit de raad" gevraagd wat de status is van de verklaring van geen bedenkingen (VVGB) mbt, zonnepark Elhorst Vloedbelt.

Klik hier voor de raadsbijdrage van Bert oude Lansink mbt. het vaststellen van de jaarstukken 2020 - jaarverslag en jaarrekening

Klik hier voor de raadsbijdrage van Bernhard Slotman mbt. de nota kapitaalgoederen 2021-2024

Klik hier voor de raadsbijdrage van Bo ter Braak over Strategisch plan 't Wooldrik

Onderstaand agendapunt (RES) is doorgeschoven naar de raadsvergadering van 6 juli ivm met de tijd.

Klik hier voor de raadsbijdrage van Herald Lucas voor het vaststellen van de Regionale Energiestrategie (RES) Twente 1.0

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.