Bernhard Slotman

Raadslid

Even voorstellen..... Nummer 2 van onze lijst. #CDABorne

Bernhard Slotman

Ik ben een Sallander, die als ingenieur is afgestudeerd in Delft op microgolf- en radartechniek. Als jong gezin
zijn we, na vervulling van mijn militaire dienstplicht, in 1970 naar Borne verhuisd omdat ik toen ging werken
bij Signaal in Hengelo. Op een kort uitstapje na, van ruim een jaar als docent aan de HTS in Enschede, heb ik
daar met heel veel plezier gewerkt tot aan mijn vroeg-pensionering in 2009. Bij Signaal heb ik in verschillende
functies gewerkt op het gebied van techniek, financiën, commercie en management.

Al heel snel nadat we in Borne kwamen wonen ben ik actief geworden als vrijwilliger/bestuurder voor de kerk op alle niveaus: lokaal, classicaal, provinciaal en landelijk als lid van de Synode. Parallel hieraan heb ik me ook ingezet als
bestuurder/voorzitter van de Stichting 't Dijkhuis. 
Ik heb er destijds heel bewust voor gekozen om mijn talenten, naast mijn gezin en werk, in te zetten voor de
kerk en 't Dijkhuis als verlengde hiervan. Het omzien naar elkaar is voor mij een logisch gevolg van belijdend
lid te zijn van een christelijke leefgemeenschap die zorg draagt voor de inspiratie om je in te zetten voor het
Sociaal Domein. Mede hierdoor kwam na mijn vroeg-pensionering al snel de Voedselbank in beeld waarvoor
ik me ook bestuurlijk heb ingezet en nu nog steeds als vrijwilliger actief ben.

De politiek liet zich toen ook niet lang op zich wachten en het was mij destijds vanaf het eerste moment duidelijk dat ik voor het het CDA zou kiezen. De omstreeks in die tijd geformuleerde vier uitgangspunten voor het CDA: publieke gerechtigheid,
solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid en rentmeesterschap versterkten mijn keuze in die richting. Ik was
inmiddels vertrouwd met de kracht van het netwerken met als gevolg dat lokale partijen bij mij niet serieus in
beeld kwamen als een alternatief.

Ik wil mij inzetten voor het CDA omdat ik mijn talenten wil gebruiken voor het welzijn van medemensen met het CDA als katalysator om dat te verbeteren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.