05 november 2021

Begroting met verbetervoorstellen CDA vastgesteld

CDA Dalfsen heeft donderdagavond bij de behandeling van de gemeentelijke begroting belangrijke wijzigingen doorgevoerd voor het welzijn van onze inwoners. Ons amendement om direct € 40.000 beschikbaar te stellen voor een energiefonds werd unaniem gesteund. Met dit energiefonds kunnen bewoners die in de problemen zijn gekomen door de hoge energieprijzen een gemeentelijke bijdrage aanvragen.

Als CDA hameren we voortdurend op het versnellen van de woningbouw in onze gemeente. Gelukkig delen de andere fracties in de gemeenteraad onze oproep. Er is daarom unaniem een motie aangenomen om snel inzicht te krijgen in de knelpunten als het gaat om locaties en procedures in de verschillende kernen, zodat we nog deze periode een tandje bij kunnen zetten!

Verder is de bezuiniging op de kindregeling teruggedraaid. Dit betekent dat kinderen uit een gezin met een laag inkomen een passende bijdrage kunnen aanvragen om noodzakelijke producten aan te schaffen, zoals een fiets, computer, schoolkosten of kleding. Het gaat om € 350 voor kinderen tot 12 jaar en € 450 voor kinderen van 12-18 jaar. Deze bedragen passen beter bij de stijgende kosten waar ook deze kinderen extra hard mee te maken hebben. Als CDA Dalfsen vinden we het belangrijk dat ieder kind volwaardig mee kan doen!

Fractievoorzitter Betsy Ramerman is positief over de unaniem vastgestelde begroting: “Als CDA-fractie hebben we belangrijke punten voor onze inwoners kunnen realiseren. We hebben oog voor al onze inwoners en organisaties. De bezuiniging op de bibliotheek/Saam Welzijn hoopten we ook terug te draaien met de huidige financiële voorspoed, hier bleek nu helaas nog geen meerderheid voor.”

Onze voorstellen over onder andere het afschaffen van de hondenbelasting, het investeren in speeltuinen en het onderhoud aan de watergangen komen op een later moment aan bod. Dat de zon maar veel mag schijnen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.