21 december 2021

Kerstbericht 2021: Positieve energie voor 2022

Hoe hoopvol is het om te zien dat alles en iedereen weer los komt zodra de omstandigheden het toestaan. Het laat zien hoe veerkrachtig we samen zijn, iedereen op zijn eigen manier en tempo. Als CDA vinden we het bewonderenswaardig om te zien hoe snel plannen overal weer tot stand komen en dat er – over het algemeen – respectvol met elkaar wordt omgegaan. Dat laat opnieuw zien dat het in verbinding staan met elkaar in Dalfsen veel sterker is dan het polariseren.

Het bepalen van een zoekgebied voor grootschalige opwek van duurzame energie is zo’n ontwikkeling die de gemoederen flink bezig houdt. We hebben als CDA hier vele gesprekken over met inwoners en dat zullen we blijven doen. Eén ding is in ieder geval duidelijk: het kan alleen slagen als iedereen open in gesprek blijft. Als CDA hebben we gevraagd als gemeente hier actief op in te zetten, zodat alle belangen en ontwikkelingen in samenhang worden meegenomen.

De energietransitie zal niet vloeiend verlopen, dat zagen we aan de stijgende energieprijzen. Op initiatief van het CDA is er (met unanieme steun in de gemeenteraad) een compensatieregeling ingesteld. Inwoners met een huishoudinkomen tot € 2.000 netto kunnen een tegemoetkoming ontvangen. Daarbij wordt ook een energiecoach ingeschakeld om te bekijken welke mogelijkheden er zijn om te besparen op de energierekening. Zo snijdt het mes aan meerdere kanten.

De paaltjes op de erftoegangsweg langs de nieuwe N340 tussen Dalfsen en Zwolle zorgden voor verkeersonveilige situaties. We zijn blij dat – mede na raadsvragen van het CDA – de paaltjes nu verplaatst zijn: zo kunnen fietsers en landbouwvoertuigen elkaar weer veilig passeren! Zo’n snelle oplossing voor de woningmarkt is er helaas niet: wel blijven we hier voortdurend in actief. Het biedt hoop dat er in alle kernen gebouwd wordt en/of dat er snel plannen aankomen om de hoognodige woningen te realiseren.

Voor 2022 spreken wij de wens uit van verbinding. Op mooie ontmoetingen, leuke activiteiten en een onbezorgd leven. We wensen iedereen prettige feestdagen, zie om naar elkaar en blijf gezond!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.