13 februari 2020

Provinciale weg N377

Een veilige N377 in Nieuwleusen. Voor omwonenden én weggebruikers. Daar maken we ons hard voor!

Tijdens de afgelopen raadsvergadering heeft Roel Kouwen namens de CDA-fractie en alle andere raadsleden een motie ingediend om de Provincie Overijssel te bewegen om de (provinciale) plannen voor de N377 opnieuw te bekijken. Onze motie is unaniem aangenomen.

We hebben alle partijen opgeroepen ook hun provinciale fracties aandacht te laten vragen voor de N377. Zo hebben CDA Overijssel en PvdA Overijssel al vragen gesteld aan de verantwoordelijk bestuurder in het provinciehuis. Als CDA Dalfsen zullen wij ons in ieder geval actief blijven inzetten voor een duurzaam veilige N377 in Nieuwleusen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.