28 oktober 2019

Raadsvragen: toekomst vrijwillige brandweer

Maandagavond heeft Roel Kouwen namens de CDA-fractie raadsvragen gesteld over de toekomst van de vrijwillige brandweer in Dalfsen, Nieuwleusen en Lemelerveld. Dit naar aanleiding van het bericht ‘Brandweer dreigt alle vrijwilligers kwijt te raken’ (Algemeen Dagblad, 25 september 2019). Als gevolg van Europese wetgeving zouden brandweervrijwilligers tegen betaling in dienst moeten worden genomen. CDA heeft de veiligheid van de inwoners hoog op de agenda staan en we zijn betrokken bij al deze vrijwilligers die hun werk professioneel en vol overgave uitvoeren. In de gemeente Dalfsen wordt de brandweertaak (vrijwel) volledig ingevuld door vrijwilligers en daarom maken wij ons zorgen rondom de uitvoering van deze nieuwe wetgeving.

We hebben daarom de volgende vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld:

  1. Bent u op de hoogte van de nieuwe EU-regels ten aanzien van de vrijwillige brandweer?
  2. Bent u het met het met ons eens dat ook brandweervrijwilligers onmisbaar zijn voor onze samenleving waarin veiligheid een groot goed is?
  3. Wat zijn de gevolgen voor Dalfsen, wanneer de aangekondigde Europese wet- en regelgeving van kracht wordt die aan vrijwillige brandweerlieden dezelfde (loon)eisen en arbeidsvoorwaarden stelt als aan professionals?
  4. Hoe is het contact met de Veiligheidsregio en de vrijwilligers op de brandweerposten in Dalfsen, Nieuwleusen en Lemelerveld over deze ontwikkeling?
  5. In hoeverre bent u met de lokale ondernemers in gesprek over de inzetbaarheid van medewerkers als brandweervrijwilligers in het algemeen en in relatie tot deze ontwikkelingen in het bijzonder?

De burgemeester heeft aangegeven op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen, de inzet van de vrijwilligers ook zeer te waarderen en zich in te zetten voor de toekomst van de brandweer in onze gemeente. De volledige beantwoording van onze vragen vind je via deze link.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.