02 mei 2020

Stikstofproblematiek: samen optrekken

Zaterdag hebben Bert Ruitenberg, Roel Kouwen en Betsy Ramerman namens de fractie een digitale sessie van CDA Overijssel bijgewoond inzake de stikstof-problematiek. Dit naar aanleiding van de kamerbrief die minister Schouten naar de Tweede Kamer heeft gestuurd waarin zij aangeeft welke maatregelingen zij wil invoeren om uit de impasse te komen.

CDA-landbouwwoordvoerders Maurits von Martels in de Tweede Kamer en Karin van der Toorn in de provincie Overijssel gaven een reactie over deze brief. Vervolgens deelden CDA'ers op provinciaal, landelijk en Europees niveau hun voortdurende inzet op dit onderwerp. Van meer dan de helft van de Overijsselse gemeenten waren CDA-raadsleden aanwezig. Net als in Dalfsen leidt de crisis op veel plekken in Overijssel lokaal tot problemen bij bedrijven. Deze praktijksituaties maken duidelijk dat het anders moet!

De sessie heeft veel input opgeleverd voor het aanstaande debat in de Tweede Kamer. Eerst een ronde met schriftelijke vragen en over een aantal weken leidt dit tot een (plenair) debat. Vanuit het CDA bundelen we de krachten door samen op te trekken: van lokaal tot aan Europa!

Als er vragen/opmerkingen zijn aangaande dit dossier, kunt u zich wenden tot Bert Ruitenberg van de CDA-fractie Dalfsen via b.ruitenberg@dalfsen.nl.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.