Kandidaten Provinciale Staten 2019

Niels Tomson

Ik ben Niels Tomson. Samen met mijn vrouw en zoon woon ik in het mooie buitengebied van Dalfsen. Na zo'n 20 jaar actief te zijn geweest in wijkvereniging en plaatselijk belang. Omdat ik directer wil bijdragen aan beleid  op de voor ons zo belangrijke thema's, ben ik nu voor Dalfsen verkiesbaar voor de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart.

Mijn aandacht gaat in eerste instantie uit naar de volgende hoofdpunten:

  • Goede bereikbaarheid via weg, OV en water;
  • Eerlijk voedselsysteem. Goed voor consument, omgeving én producent;
  • Leefbaarheid: Ik vind dat een duurzame samenleving staat bij het leefbaar houden van steden en kleine kernen. Vitale dorpen en platteland;
  • Nieuwe energie: Een duurzame samenleving van straks kan alleen met nieuwe energie en hergebruik van grondstoffen.

 Is bij u het kwartje al gevallen? Stem Nr. 25! 

Moniek Kleinsman

Functie: Statenlid en penningmeester
Commissie: Ruimte en Water, Cultuur en Sociaal

Werk: Sinds 2015 werk ik zelfstandig als adviseur gezondheidsmanagement, verzuim- en re-integratiebegeleiding. Sinds kort ben ik als leefstijlcoach verbonden aan topsport Limburg waar binnenkort jonge talenten mag begeleiden met alle randzaken rondom de topsport.

Actief voor het CDA sinds: Gedurende mijn sportcarrière ben ik veel met diverse politici in aanraking gekomen. Het sprak me aan maar ik zag niet voor me dat ik zelf actief zou worden. Nadat ik stopte met schaatsen werd ik benaderd of ik lid wilde worden van de partij en dat heb ik gedaan. Omdat ik in die periode ook stopte met topsport, me oriënteerde op mijn maatschappelijke loopbaan en ook nog een langdurige revalidatie moest ondergaan heb ik de politiek geparkeerd. Nadat ik in september 2014 werd benaderd voor de Provinciale Statenverkiezing zei mijn vriend: "He Moniek, is dat niet wat voor jou?" Het voelde inderdaad goed, het was voor mij het moment om ja te zeggen tegen de politieke loopbaan.

Mijn speerpunten voor deze Statenperiode: Het is belangrijk dat er iemand is die de belangen van de regio vertegenwoordigd in de provincie. Daarnaast wil ik mijn ervaring in de sport inzetten. Sport is niet alleen goed voor je fitheid, maar sport brengt ook mensen samen. Jong en oud, dik en dun, blank en gekleurd. Sport is de verbinding in de maatschappij en dat maakt het bijzonder. Zonder fatsoenlijke breedtesport geen topsport.Daarnaast ben ik van mening dat de provincie moet ingrijpen wanneer de zorg bij de gemeenten onvoldoende geregeld is. De zorg is vanuit de landelijke politiek letterlijk over de schutting gegooid bij de gemeenten met alle gevolgen van dien. Het signaleren van problemen en het verwijzen naar de juiste instanties is wel degelijk een taak van provincie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.