Jan Uitslag

Wethouder

Dagelijks leven
In het dagelijks leven is Jan een van de wethouders in onze gemeente en verantwoordelijk voor Welzijn, Jeugd(hulp), WMO, Sport, Cultuur, Volksgezondheid, Recreatie en toerisme, Onderwijs. Jan woont in Ankum, samen met zijn vrouw en drie kinderen.

Daarom CDA
De vier grondbeginselen van het CDA - rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid en solidariteit - spreken hem enorm aan. Het is goed om altijd weer op terug te kunnen grijpen bij moeilijke beslissingen.

Hart voor...
Jan maakt zich hard voor de kwetsbare inwoners, hij heeft daarin een zwak voor kinderen. Jan vindt het belangrijk dat iedereen opgroeit in een veilige omgeving en kansen krijgt zich te ontwikkelen en te ontplooien.

Favoriete kernwaarde
Rentmeesterschap. Het is voor Jan een belangrijk uitgangspunt om de samenleving en de aarde een beetje beter door te geven. Het is niet van ons, maar we maken onderdeel uit van een keten van generaties voor en na ons.

Vrije tijd
Jan vindt het leuk om zaterdags een potje te voetballen. Verder is hij zo’n één keer per maand koster in de Grote Kerk in Dalfsen en een van de leiders van 0529 Unites. Dat is een groep met jongeren uit Dalfsen die in Roemenië een kinderhuis helpen opknappen. In geval van erg hoog water op de Vecht is Jan beschikbaar als dijkpostcommandant van het dijkleger.

Mooiste plek in Dalfsen
Dat vindt Jan moeilijk kiezen, elke kern heeft zo z’n plekjes om trots op te zijn. De Vecht en de landgoederen behoren zeker tot zijn favorieten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.