21 maart 2017

CDA ziet kansen met flexibele vormen van openbaar vervoer in Deventer

Het openbaar vervoer is aan het veranderen. We zien verschillende innovaties, zoals nieuwe typen voertuigen. In Eindhoven is recent de grootste elektrische ov-bussenvloot van Europa in gebruik genomen. Ook verschijnen er nieuwe vormen van flexibel openbaar vervoer. In december 2016 is in Arnhem en Nijmegen de proef gestart met Breng flex, een concept waarbij men zich in een bepaald gebied vanaf iedere halte naar een andere plek kan vervoeren.

Ook in Deventer zelf zien we verschillende ontwikkelingen. Zo kunnen inwoners van Lettele gebruik maken van de deelauto, gaat waarschijnlijk voor de zomer de nieuwe centrumbus zijn eerste rit maken en is Deventer sinds augustus 2016 opgenomen in het netwerk van FlixBus.

In Deventer zien we dat de huidige, traditionele buslijnen op een aantal plekken onder druk staan. Zo is de frequentie van de lijnen 2 en 3 met ingang van de nieuwe dienstregeling in december 2016 teruggebracht. Mogelijke alternatieven hiervoor zijn concepten als Breng flex. Een kleine bus of (elektrische) auto brengt de reiziger snel op de plaats van bestemming. Breng flex bedient alle haltes, maar er kunnen ook virtuele haltes worden toegevoegd. Hiermee kunnen bijvoorbeeld bedrijventerreinen beter worden ontsloten.

Met concepten als Breng flex is er in de daluren en in gebieden met een minder frequente bediening ook goed openbaar vervoer mogelijk. Het CDA ziet in de verdere uitwerking van nieuwe en flexibele vormen van openbaar vervoer kansen om de bereikbaarheid van Deventer en omgeving optimaal te houden én te verbeteren. Door toepassing van maatwerk en inzet op vraaggestuurd vervoer wordt aangesloten op de wensen van de reiziger, die straks zelf de keuze én mogelijkheid heeft om zich van deur tot deur te verplaatsen.

Namens het CDA Deventer heeft Wietse Burger de volgende vragen aan het College van B&W gesteld:

  • In hoeverre is het College bekend met nieuwe concepten van (flexibel) openbaar vervoer, zoals de hierboven beschreven proef met Breng flex in Arnhem en Nijmegen?
  • Wat is de laatste stand van zaken m.b.t. de Deventer uitwerking (zgn. roadmap) van de transitie in het openbaar vervoer en in hoeverre is er daarbij ruimte voor (het beproeven van) nieuwe concepten van (flexibel) openbaar vervoer, zoals Breng flex?
  • In hoeverre deelt het College de mening dat nieuwe concepten van (flexibel) openbaar vervoer bij kunnen dragen aan de ambities op het gebied van bereikbaarheid en duurzaamheid van Deventer? 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.