10 mei 2017

Vaart in de haven!

De haven is een belangrijke economische factor in Deventer. De doorontwikkeling van de haven kan een impuls betekenen voor de werkgelegenheid.

In de haven zijn zo’n 800 personen werkzaam, en daar is de indirecte werkgelegenheid nog niet eens meegenomen. Uit diverse onderzoeken blijkt dat er kansen liggen met ontwikkeling van watergebonden bedrijvigheid en stimulering van vervoer over water. Het CDA onderschrijft deze kansen en wil deze ook benutten. De kansen in de haven worden ook onderschreven door de provincie Overijssel, die Deventer in haar nieuwe Omgevingsvisie heeft aangewezen als logistieke hotspot.

 

Transport over water is daarnaast een duurzame vorm van vervoer en biedt de mogelijkheid om transport over de weg te verplaatsen naar het water. Vanuit het kostenaspect is transport over water vanaf zo’n 30 kilometer een aantrekkelijke optie. Dit is met name interessant voor de maakindustrie en kan de ambitie van Deventer als Duurzame Maakstad versterken. Tevens past transport over water in de ambitie van een energieneutraal Deventer in 2030.

 

Namens het CDA heeft Wietse Burger, samen met fracties van Gemeentebelang, GroenLinks en de VVD, mondelinge vragen gesteld over de stand van zaken van een aantal ontwikkelingen in de haven.

 

Eén van de ontwikkelingen is het verplaatsen van een aantal activiteiten, waaronder kringloopwinkel Het Goed en het Groenbedrijf, naar de nieuwe milieustraat aan de Westfalenstraat. Hierdoor ontstaat er ruimte voor nieuwe (watergebonden) bedrijvigheid. Een andere ontwikkeling is de realisatie van een containerterminal in Deventer. Hiervoor bestaat serieuze interesse vanuit marktpartijen.

 

Het College heeft de raad afgelopen woensdag bijgepraat over de laatste stand van zaken en toegezegd bij de Voorjaarsnota met aanvullende informatie te komen. Als CDA blijven we het havendossier ook de komende periode intensief volgen.

 

Meer informatie over de haven? Neem contact op met Wietse Burger via w.burger@deventer.nl

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.