28 juni 2017

CDA stelt vragen over luchthaven Lelystad

Recent is het bericht naar buiten gekomen dat de voorgenomen vliegroutes van en naar Lelystad Airport ernstige consequenties hebben voor vliegveld Teuge. Daarnaast zijn inwoners van Deventer al enige tijd bezorgd over de nieuwe vliegroutes van en naar Lelystad Airport. Eerder stelde de fractie van het CDA in de Provinciale Staten van Overijssel aan GS en in Deventer de fractie van GroenLinks aan het College van B&W hierover al schriftelijke vragen.

Eén van de voorgenomen vliegroutes gaat over het vliegveld Teuge. Wanneer vanaf 2019 Lelystad Airport en de voorgenomen routes in gebruik worden genomen, betekent dit mogelijk het einde van het vliegveld Teuge. Met de voorgenomen routes zal het recreatieve verkeer moeten uitwijken naar andere luchthavens en het paracentrum op Teuge moeten sluiten. En dit is opvallend, doordat Teuge juist is genoemd als locatie voor kleine vliegtuigen die straks niet meer op Lelystad Airport terecht kunnen.

Het CDA in Deventer is voorstander van een verdere ontwikkeling van het vliegveld Teuge. Teuge is van betekenis voor de gehele Stedendriehoek. Het vliegveld verwelkomt jaarlijks duizenden parachutisten, (rondvlieg)passagiers en andere belanghebbenden. Er werken ruim 200 mensen op en rond het vliegveld. Bij verdere ontwikkeling van Teuge spelen ruimte voor recreatie, sport en economische ontwikkeling, het beperken/terugdringen van de hinder voor en met de omgeving en innovatie een belangrijke rol. Bij innovatie dient aansluiting te worden gezocht bij de speerpunten in de Cleantech Regio.

Door de voorgenomen routes wordt het vliegveld Teuge ernstig beperkt in zijn mogelijkheden en heeft daarmee ook grote consequenties voor het voortbestaan van het vliegveld. En als aandeelhouder van de luchthaven heeft dit mogelijk ook weer (financiële) gevolgen voor de gemeente Deventer.

Namens de fractie van het CDA Deventer heeft Wietse Burger onderstaande vragen aan het College van B&W gesteld:

  • Hoe ziet op dit moment de laatste stand van zaken m.b.t. de vliegroutes van en naar Lelystad Airport eruit, en welke formele en informele mogelijkheden heeft Deventer (nog) om de vliegroutes te beïnvloeden?
  • In hoeverre is het College bereid om met anderen, waaronder de overige aandeelhouders van de luchthaven Teuge, de dreigende beperkingen van vliegveld Teuge bij onder meer het Ministerie van Infrastructuur en Milieu onder de aandacht te brengen en te pleiten voor een alternatieve vliegroute?

Het College zal de vragen in de raadsvergadering van woensdag 28 juni a.s. beantwoorden.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.