13 maart 2023

Antwoord burgemeester op CDA vragen: meer bevoegdheden nodig om rellen te voorkomen

Onlangs verscheen in de media (NRC van dinsdag 7 februari) een brief ondertekend door 41 burgemeesters met een oproep tot meer bevoegdheden of instrumenten om rellen te voorkomen. Hierin werd onder meer gesteld dat burgemeesters onvoldoende in staat zijn om preventief op te treden tegen ‘online oproepen’ tot rellen en geweld om hun gemeente veilig te houden.

CDA-raadslid Ad van der Linde: wat is nodig in Deventer?

Het feit dat deze brief ook door de burgemeester van Deventer was ondertekend, was voor CDA-raadslid Ad van der Linde aanleiding tot het stellen van vragen of in hoeverre de burgemeester de openbare orde en veiligheid in Deventer nog kan garanderen met zijn huidige bevoegdheden, instrumenten en middelen. En of aanvullende instrumenten ook in Deventer noodzakelijk zijn bij online oproepen tot ongeregeldheden. Kortom: heeft Deventer onder de huidige regeling onvoldoende middelen om de openbare orde te handhaven?

Avondklokrellen

In zijn antwoord aan het CDA-raadslid stelt de burgemeester dat er een “lacune is in zijn handelingsrepertoire” voor het voorkomen van ordeverstoringen die online worden aangejaagd. De burgemeester stelt dat steden in heel Nederland tegen dit probleem aanlopen, en zijn verwachting is dat dit daarom ook in Deventer het geval zal zijn. Dat laatste baseert de burgemeester op de online oproepen die werden gedaan voor de avondklokrellen in Deventer tijdens de coronapandemie. Ook verschenen uitnodigingen voor illegale coronafeesten op het internet.

‘Online gebiedsverbod’ een noodzakelijke bevoegdheid

Hoewel dit specifieke omstandigheden uit het (corona-)verleden waren, vindt de burgemeester in Deventer een ‘online gebiedsverbod’ een noodzakelijke bevoegdheid om openbare ordeverstoringen te voorkomen. Hij erkent dat er voor Deventer geen verdere specifieke signalen aan ten grondslag liggen. De oproep tot meer bevoegdheden is een initiatief geweest van een aantal burgemeesters, waar Deventer zich bij heeft aangesloten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.