17 april 2019

Bij de Deventer Schouwburg is het een financiële janboel!

Uit de raadsmededeling “Actuele financiële situatie Deventer Schouwburg” van 1 april jl. komt naar voren dat de financiële situatie van de Deventer Schouwburg nog veel slechter is dan eerder aangegeven. Het jaarresultaat over 2017 komt nu op negatief € 480.289 uit. Met eerdere raadsmededelingen werd voor het jaar 2017 een tekort van € 357.621 gemeld.

Het jaarrekeningresultaat over 2018 komt uit op negatief € 126.007. In de raadsmededeling van november 2018 werd nog een prognose van positief € 6.906 gemeld.

De herziene begroting 2019 heeft een groter financieel tekort. Een negatief brutoresultaat van € 296.002 wordt gemeld en een pakket aan maatregelen (lees bezuinigingen) van €115.405 waardoor het nettoresultaat op negatief € 180.697 uitkomt. Bij de raadsmededeling van november 2018 werd een brutoresultaat van € 197.876 gemeld en een pakket aan te nemen maatregelen van € 90.000 waardoor het nettoresultaat op negatief €107.876 zou uitkomen.

Zonder een forse lening van de gemeente gaat de Deventer Schouwburg failliet. Dan gaan de lampen uit en is het voorbij. Met een leeg en troosteloos gebouw als resultaat van verkeerd financieel beleid. Deventer, met honderdduizend inwoners, verdient een schouwburg. Wij steunen daarom, met pijn in het hart, het voorstel van het college voor een lening. Maar we hebben wel duidelijk als voorwaarde gesteld dat er wordt ingegrepen. Het kan namelijk niet zo zijn dat de gemeente, als belangrijkste aandeelhouder, pandeigenaar en grootste subsidieverstrekker, geen daadwerkelijke invloed kan uitoefenen op het financiële beleid van de Deventer Schouwburg. Daarom heeft het CDA voorgesteld de juridische structuur te veranderen. Wethouder Grijsen heeft toegezegd hiermee aan de slag te gaan. Wij blijven de zaak met kritische belangstelling volgen.

Henk Groothuis, Fractievoorzitter CDA-Deventer 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.