25 mei 2023

CDA Deventer vraagt college om hulp voor toekomst basisschool Okkenbroek

De gemeenteraadsfractie van CDA Deventer heeft het college gevraagd een rol te spelen in een toekomstverkenning over de basisschool de Wereldwijzer in Okkenbroek. 

Er zijn zorgen over het voortbestaan van deze interconfessionele school. Het schoolbestuur Stichting Varietas heeft deze zorgen uitgesproken vanwege dalende prognosecijfers van het leerlingenaantal, dat nu rond de 50 ligt. Fractievoorzitter van CDA Deventer Teuni Scholthof: 'Dit is alarmerend, want de toekomst van het dorp hangt af van de school. Zonder school is Okkenbroek niet meer aantrekkelijk voor jongeren en jonge gezinnen om te wonen.' 

De gemeente heeft geen zeggenschap over bijzonder onderwijs. Het schoolbestuur Varietas en Plaatselijk Belang Okkenbroek gaan nu samen om tafel om mogelijke oplossingsrichtingen te verkennen. Daarbij wil Scholthof de hulp inroepen van het college en heeft een schriftelijke vraag gesteld. Deze vraag luidt: Kan het college van B&W een faciliterende rol spelen bij een verkenning naar de verschillende mogelijkheden rond de toekomst van de school, met het oog op de vitaliteit van het dorp Okkenbroek? Scholthof: 'Hoewel de gemeente formeel niet aan zet is, kan het toch een belangrijke rol spelen door mee te denken. De expertise van beleidsmedewerkers en de ervaring van een wethouder kan daar misschien wel het verschil maken.'  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.