26 oktober 2020

CDA doet oproep aan gemeente: Kom met een integraal plan voor de toekomst van de Deventer Binnenstad

Marcel Evers van de raadsfractie van CDA Deventer heeft de afgelopen maanden het voortouw genomen om te komen tot een plan op hoofdlijnen voor de Deventer Binnenstad. Woensdag 28 oktober staat dit plan door CDA samen met VVD geagendeerd in de gemeenteraad met een oproep aan het College om dit plan te omarmen en te komen tot een uitgewerkt plan hoe hier de komende jaren uitvoering aan te geven. In de afgelopen maanden is dit plan besproken met vertegenwoordigers van ondernemers (retail en horeca) en vastgoed via Stichting Deventer Binnenstadsmanagement (SDBM) en inwoners via de koepel van binnenstadsbewoners (SDBD), ambtenaren en vele andere betrokkenen. Met al deze input is het plan steeds verder aangescherpt.

Woensdag 21 oktober is tijdens een Zoom-sessie georganiseerd door SDBM en SDBD het document uitgebreid besproken met vertegenwoordigers van alle politiek fracties, ondernemers, inwoners en vastgoedpartijen. Daarin bleek een breed draagvlak voor dit plan, de uitdagingen werden benoemd, maar vooral ook stil gestaan bij de kansen die we als Deventer binnenstad hebben. Met als basis het prachtige historische centrum, de ligging aan de IJssel, de leuke onderscheidende winkels en straatjes in de binnenstad en de hoge samenwerkingsgraad van alle betrokken partijen bij die binnenstad. Een ideaal decor om uitvoering te geven aan plannen voor een nieuwe functie van de binnenstad. Minder gefocust op de mono-functie winkelen en horeca, maar een hoogwaardige plek voor verblijven, wonen en werken. Zo’n breed gedragen plan met een duidelijke visie zal de komende jaren ook partijen als de Provincie Overijssel en private investeerders moeten overhalen om mee te investeren in onze mooie binnenstad.

In de bijlage het plan “De Nieuwe Binnenstad.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.