20 juni 2019

Cultuurdebat eindigt in bizarre anticlimax.

Het debat over de Cultuurvisie werd een debat dat er niet kwam. Woensdagavond zaten om half negen de raadsleden klaar voor het debat waar velen al lang naar uitzagen. Direct na de opening van de vergadering door de burgemeester deed Bert Kleine Schaars (Deventer Belang) het verzoek de nota niet te behandelen. Als reden werd opgegeven de geheimhouding die door een grote meerderheid is opgelegd op één bepaald document. Door die geheimhouding zou het debat niet in alle openheid kunnen worden gevoerd. Het ordevoorstel van Deventer Belang werd met grote meerderheid verworpen. Daarop verlieten de raadsleden van de oppositiepartijen, behalve de ChristenUnie, de zaal.

Daarna vond, na een korte schorsing, de behandeling wel degelijk plaats. Dat werd echter, hoe kon het ook anders een samenspraak tussen gelijkgezinden. Temeer daar ook daar de ChristenUnie het in hoge mate eens was met de voorstellen van de coalitie. Praktisch alle stemmingen eindigden in 24 tegen 0 stemmen. De voorstellen haalden het dus eenvoudig. Maar bevredigend is dit natuurlijk allerminst.

De echte reden voor het vertrek van de oppositie is niet duidelijk. Het ene geheime document kan niet de reden zijn. De oppositie heeft gisteren de kans voorbij laten gaan om invloed uit te oefenen. Sterker nog: vanuit de oppositie is geen enkel voorstel gekomen tot aanpassing van de Cultuurvisie. Als je niet met voorstellen komt en je loopt ook nog weg dan heb je geen recht van spreken. Binnenkort bespreken we dit in het fractievoorzittersoverleg. We moeten immers samen verder.

Met de kern van de Cultuurvisie zijn wij het eens. De uitwerking was echter te mager om te kunnen dienen als ankerpunt voor de verdeling van de beschikbare gelden over de diverse culturele programma’s.  Daarom moeten we meer weten over de kansen voor een speelgoedmuseum, over het Burgerweeshuis, de schouwburg en ook Mimik. Die informatie wordt in de komende periode vergaard en op basis daarvan verdelen we bij de begroting eind oktober de beschikbare gelden. Uitgangspunt voor het CDA is en blijft dat er geen geld bijkomt. Dertien miljoen euro is een mooi bedrag en daar doen we het mee!

Aan het eind van mijn bijdrage heb ik de wethouder gecomplimenteerd voor de wijze waarop er een oplossing is gevonden voor de cultuureducatie. Vanuit het CDA vinden we het belangrijk dat kinderen en jongeren vroeg in aanraking komen met muziek, cultuur en dans. Deze verrijking wilden wij hen niet onthouden. En dat is gelukt. Ook wordt er niet geknabbeld aan de budgetten voor de amateurkunsten. En ook dat is winst.

 

Uw fractievoorzitter, Henk Groothuis

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.