20 augustus 2015

Een nieuw leven voor 't Hemeltje?

Binnenkort spreken we in de gemeenteraad over de plannen voor een bosbegraafplaats in Lettele/Bathmen. Dit plan roept met name bij de bewoners veel emoties op. Zoals u van het CDA gewend bent zullen we alle partijen aanhoren, de beschikbare informatie tot ons nemen en vervolgens een zorgvuldige en gemotiveerde afweging maken.

We kijken met name naar de volgende punten:

·         Is er vanuit onze regio behoefte aan zo’n begraafplaats?

·         Hoe ziet het businessplan van de exploitant er uit?

·         Wat zijn de gevolgen voor het landschap en de natuur?

·         Wat zijn de gevolgen voor de omwonenden?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.