12 mei 2022

Gemeenteraadsfractie wil meer weten over veiligheid op de N348

De CDA-gemeenteraadsfractie in Deventer wil van het College van Burgemeester en Wethouders meer weten over de verkeersveiligheid op het gedeelte van de N348 dat in de gemeente Deventer ligt. Eerder stelde CDA-Statenlid Bart van Moorsel uit Deventer hierover al schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel. Aanleiding voor de schriftelijke vragen is onder meer het artikel in de Stentor van 20 april jl. 'Gaspedaal los op N348: Haagse miljoenen kansrijk voor doorstroming in Deventer-Oost?'.

De fractie heeft de volgende vragen gesteld:

1. Heeft het college inzicht in de verkeersveiligheid rond de N348? Hoeveel verkeer rijdt er over de N348, hoe is de doorstroming en zijn er in de afgelopen jaren verkeersongevallen (waaronder fietsongevallen) geweest?

2. Gezien het groot onderhoud door de provincie, ziet het college kansen voor het verbeteren van de veiligheid en doorstroming?

3. Wat zou volgens het college de meest wenselijke situatie zijn voor deze weg op de lange termijn?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.