29 mei 2020

Monique van Haaf over #koopdeventerwaar

De actie #koopdeventerwaar heeft ook de aandacht getrokken van Monique van Haaf, inwoonster van Deventer en verantwoordelijk gedeputeerde namens de VVD voor o.a. retail in de provincie Overijssel. Ze reageert op het belang van de actie, maar laat ook haar licht schijnen op de toekomst van retail en de rol van de provincie.

Wat vindt u van dit soort acties?

Allereerst wil ik mijn waardering uitspreken voor de actie #koopdeventerwaar. Ik vind het een zeer sympathiek initiatief van CDA Deventer dat heel goed duidelijk maakt dat we als consumenten een keuze kunnen maken. Koop lokaal is belangrijk, zeker nu ondernemers het moeilijk hebben. Ik steun zelf natuurlijk lokale ondernemers ook. 

Ik zie als gedeputeerde Retail allerlei mooie lokale initiatieven ontstaan waarbij ondernemers worden gesteund. Door nu lokale ondernemers te steunen werken we met elkaar aan korte termijn oplossingen die nu zo hard nodig zijn en bieden we hen tegelijkertijd perspectief voor de lange termijn. Maar uiteindelijk komt het er wel op aan dat we ons koopgedrag ook op lange termijn anders inrichten en blijvend andere keuzes maken.

Wat doet u als provincie om te ondersteunen?

Gedurende deze crisistijd ligt het accent momenteel op retail en horeca. In deze sectoren is de nood nu het hoogst. Vanuit mijn portefeuille Wonen, Ruimte en Retail ondersteun ik deze sectoren. Zo steunen we via onze crisisarrangementen diverse ondernemerscollectieven. Op deze manier dragen we bij aan lokale platforms zodat ondernemers goed vindbaar zijn. Daarnaast helpen we bij het opzetten van lokale bezorging en ondersteunen we ‘koop lokaal-campagnes’. We werken daarbij samen met retailpartijen, gemeenten, ondernemerscollectieven en centrummanagers.

Hoe ziet u de toekomst?

Online shoppen zal blijven en lokaal kopen wordt steeds relevanter voor consumenten en ondernemers. Nu investeren in de lokale ondernemers is investeren in een vitaal centrum.

We hebben te maken met een nieuwe werkelijkheid in de stads- en dorpscentra. Het corona-effect zal nog lang na-ijlen. Het biedt tegelijkertijd ook kansen voor onze centra. Met het nieuwe investeringsvoorstel voor mijn portefeuille Wonen, Ruimte en Retail, dat eind dit jaar gereed is, kunnen we goed op deze kansen inspelen.​ Ik hoop dat ook alle samenwerkende partijen (ondernemers, vastgoed, centrummanagement en gemeente) in Deventer de handen ineen slaan en met goede plannen komen om hiervan optimaal gebruik te maken.

Ik vind het belangrijk, dat we ons niet alleen richten op korte termijn-acties. Ik geloof in duurzame oplossingen. Zo moeten we er samen met onze netwerken en partners voor zorgen, dat het aanbod van de lokale ondernemer nóg beter gaat aansluiten op de vraag vanuit de bewoner en bezoeker. Daarin zie ik nog verbeterpunten. Een goede basis is in deze crisistijd gelegd. Het wordt nu weer tijd voor een volgende stap. Door het organiseren van onder andere webinars en expertsessies en in gesprek te blijven met onze netwerken, krijgen we hiervoor steeds meer bouwstenen aangereikt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.