02 februari 2021

Sluiting kerken vraagt aandacht gemeente.

Het voornemen van de Heilige Lebuinusparochie om twee van de drie kerken in Deventer te sluiten komt hard aan. Zowel voor de regelmatige bezoeker alsook voor de vitaliteit en leefbaarheid van dorpen en kernen zijn de gevolgen groot. Dit baart zorgen. De reden voor het CDA om, samen met ChristenUnie en Gemeentebelang, aandacht van de gemeente te vragen voor deze zaak.

De overblijvende Broederenkerk bevindt zich in de binnenstad en daar is het lastig parkeren. De vraag is welke rol de gemeente kan spelen om dit probleem voor vaak oudere en mindervalide mensen te verzachten. Gedacht kan dan worden aan bijvoorbeeld soepele ontheffingen van de parkeerregels op de zondagochtend tijdens de kerkdienst. De kerken in Schalkhaar en Lettele zijn beeldbepalend voor die dorpen. Gezien hun status zullen die gebouwen wel niet worden afgebroken maar het zou bijzonder welkom zijn als deze gebouwen een mooie maatschappelijke rol blijven vervullen.

De gemeente wordt gevraagd zich actief op te stellen bij de herbestemming van dit kerkelijk erfgoed. Gelukkig gaan de kerken nog niet direct dicht en is er dus tijd om te werken aan een passende invulling. Het CDA, de ChristenUnie en Gemeentebelang willen met deze vragen de aandacht van het college vestigen op deze maatschappelijke kwestie en zullen zich in de komende tijd actief hiermee bezighouden.

Voor een nadere toelichting kunt u contact opnemen met CDA-raadslid Elske van de Mik, 06-48 18 99 25.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.