09 februari 2018

Verduurzaming lijnennet Deventer weer een stap dichterbij

Voor een aantrekkelijke woon- en vestigingsstad zijn goede en betrouwbare verbindingen noodzakelijk. Goede verbindingen, zeker ook per openbaar vervoer, zijn van belang voor de verdere duurzame economische ontwikkeling van Deventer.Het busvervoer in en rond Deventer wordt door de provincie(s) aanbesteed middels een concessie. In Oost-Nederland (Overijssel, Gelderland en een deel van Flevoland) zullen de huidige zeven busconcessies worden samengevoegd tot drie grote busconcessies. Binnen deze drie concessies is het verduurzamen van het openbaar vervoer één van de aandachtsvelden.Als raad hebben we in Deventer duurzame mobiliteit als één van de speerpunten benoemd binnen duurzaamheid en zetten we als Cleantech Regio vol in op het toepassen van nieuwe en schone technologieën. Duurzaam openbaar vervoer past daar naadloos in.Maar duurzaam openbaar vervoer biedt meer voordelen en daarom hebben het CDA en GroenLinks, ondersteunt door meerdere partijen, een motie ingediend om in te zetten op een snellere verduurzaming van het (stads)lijnennet in Deventer. Wietse Burger (CDA): ‘Naast duurzaamheid liggen er ook kansen voor een betere luchtkwaliteit en kan door de inzet van een moderne en duurzame bussen de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer worden vergroot. De nieuwe generatie bussen zijn comfortabeler en stiller’.Vooralsnog zal de verduurzaming van het stadslijnennet in Deventer, in tegenstelling tot de meeste andere stadsnetten binnen het concessiegebied, niet op korte termijn zal worden gerealiseerd. De motie roept het College juist op hier richting de provincie vol op in te zetten.Tijdens de raadsvergadering van 7 februari heeft de raad de motie unaniem aangenomen. Tjeerd van der Meulen: ‘Met het unaniem aannemen van de motie en de toezegging van het College om zich hier actief voor in te zetten is weer een mooie stap genomen richting een duurzame toekomst van Deventer’.De motie kunt u hier terugvinden: deventer.raadsinformatie.nl/document/6170403/4/2018-02-07_Motie_Vreemd_Verduurzaming_OV-ConcessieWietse Burger (CDA) en Tjeerd van der Meulen (GroenLinks)Voor meer informatie: Wietse Burger: w.burger@deventer.nl of 06-27546208

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.