30 januari 2019

Wat doen we in Deventer met windenergie?

Op 15 maart 2017 heeft de raad besloten een actuele verkenning uit te voeren naar de technische en ruimtelijke mogelijkheden om, op Deventer grondgebied, meer duurzame energie op te wekken met windturbines.Opdracht daarbij was het voor het windpark Kloosterlanden opgestelde locatieonderzoek uit 2011 als uitgangspunt te nemen. Ook werd het college gevraagd meerdere locatie-alternatieven en een vergelijking met andere mogelijkheden voor duurzame energieopwekking aan te leveren.

De raad wordt gevraagd de resultaten te bespreken: “De uitkomsten van de verkenning dienen als basis voor een integrale afweging om te bepalen of en hoe (binnen welke ruimtelijke kaders en onder welke voorwaarden) de raad al of niet bereid is om uitbreiding voor windenergie te faciliteren”.

De raadstafel van 23 januari had als doel om duiding te geven aan de windverkenning. De raad heeft een eerste indruk gegeven van het rapport over windenergie en of de raad bereid is een vervolg te geven met plannen voor het realiseren van windmolens. Van een besluitvorming was aan deze raadstafel geen sprake. 

Het CDA vindt dat het onderzoek in overeenstemming met de opdracht is uitgevoerd en kan dienen als nuttig instrument bij de uiteindelijke besluitvorming. Binnenkort wordt er verder gepraat.

Het volledige rapport leest u hier

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.