Na de recente opspraak rondom fraude met zorggeld door zorgondernemers wil het CDA Dinkelland een vinger aan de pols houden als het gaat om de controle op zorgbureaus. ‘’Terwijl zorgondernemers op de lijst van gegunde aanbieders staan van Twentse gemeenten komen enkele ondernemers in opspraak rondom fraude met zorggelden’’ vertelt CDA-raadslid Elke Klunder. ‘’Geld dat bedoeld is voor de zorg van onze inwoners moet daar terecht komen waar het nodig is en niet bij bureaus die hun zaken niet op orde hebben.’’

Samenwerkingsverband Samen14 heeft gekozen om de screening van aanbieders volgens het barrièremodel te doen. ‘’Hierbij vindt, na een eerste screening,  de uitgebreide controle van gegevens pas plaats na de gunning, waar ze het in Almelo en Hof van Twente juist voorafgaand controleren’’ merkt Klunder op. Daarnaast kunnen ondernemers bij Samen14 continu toetreden terwijl het bij anderen een inschrijving slechts eens in de twee jaar mogelijk is.

‘’Wanneer blijkt dat strengere beoordeling van zorgbureaus noodzakelijk is, dan moeten we daar serieus naar kijken.’’ De CDA-fractie wil daarom van de wethouder weten waarom er gekozen is voor deze wijze van aanbesteden, waarbij de ondernemers pas na de gunning uitgebreid worden gecontroleerd. Daarnaast vragen zij zich af of de gemeente Dinkelland nadeel heeft ondervonden van zorgbureaus die de zaken niet goed op orde hebben, en wat de gevolgen voor de Dinkellandse cliënten waren. ‘’Inwoners die zorg nodig hebben mogen niet de dupe worden van zorgbureaus met verkeerde intenties. Wij vragen daarom de wethouder wat zij gaat doen om fraude met zorggelden te voorkomen’’ aldus Klunder.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.