Het CDA roept alle inwoners op om mee te denken over hoe we in Dinkelland nog respectvoller met elkaar kunnen omgaan. Uit onderzoek blijkt steeds weer dat mensen in Nederland zich zorgen maken over de manier waarop we met elkaar omgaan. Zien we nog wel om naar elkaar en, voelen we ons nog wel gerespecteerd op straat? CDA Dinkelland ziet deze ontwikkeling ook en ondersteunt daarom tijdens de Week van Respect van 5 tot 11 november het ‘Hoe respectvol is Dinkelland?’ op www.cda.nl/respect.

In het onderzoek wordt onderzocht hoe mensen in Dinkelland vinden dat het met respect gesteld is en wat er beter kan.

Door middel van gastlessen en andere activiteiten op scholen, sportclubs en in de wijk, draagt de organisatie van de Week van Respect bij aan een tolerante en respectvolle samenleving. Het CDA ondersteunt dit initiatief van harte, ook in Dinkelland. ‘’Het is van groot belang dat we ook in de toekomst blijven omzien naar elkaar en elkander helpen wanneer dit nodig is’’ zegt fractievoorzitter Jos Jogems. ‘’Gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor de eigen leefomgeving is waar het in elke kern om draait, dat is het nieuwe noaberschap.’’

De gemeenteraad streeft naar besturen met respect. Dat is vastgelegd in de strategische agenda die door alle politieke partijen wordt ondersteund. ‘’Niet alleen in het bestuur dienen wij respectvol met elkaar om te gaan, maar ook in onze samenleving’’ benadrukt Jogems. Het CDA hoopt dat zij met de uitkomst van de enquête aan een respectvoller Dinkelland kan werken. De resultaten zullen later bekend worden gemaakt. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.