De balans tussen leefbaarheid en natuurontwikkeling op het platteland is zoek, stelt CDA Dinkelland in haar brief dat vorige week in Den Haag is aangeboden. Daarin roepen zij op om twee kleine natuurgebieden niet langer de status Natura2000 te geven. Het gaat om Bergvennen & Brecklenkampse Veld en Achter de Voort.

Volgens CDA Dinkelland wordt de menselijke maat vergeten. ‘’Nieuwe en steeds veranderende regelgeving maakt dat kernen en gemeenschappen uit elkaar vallen. Daar komt bij dat regelgeving tussen Nederland en Duitsland sterk verschilt’’, legt CDA-raadslid Arie Mentink namens de schrijvers van de brief uit. Samen met partijcollega’s Jeannette Paus-Weersink, Henry Fox en Patrick Ensink heeft hij de brief aangeboden aan CDA-Tweede Kamerlid Maurits von Martels. ‘’De Dinkellandse bedrijven en inwoners moeten de nadelige gevolgen dragen.’’

Landbouwminister Schouten heeft aangegeven dat er kritisch gekeken moet worden naar de manier waarop we met de natuur omgaan. Zo kan bijvoorbeeld de kwaliteit van sommige Natura2000-gebieden door hun omvang en ligging structureel zwak zijn en blijven, zelfs wanneer de bedoelde herstelmaatregelen worden getroffen. ‘’In onze gemeente hebben we te maken met twee gebieden die hier aan voldoen’’, legt Mentink uit. ‘’Om deze reden vragen wij aandacht voor deze gebieden, omdat het instandhouden van de status grote gevolgen heeft voor de leefbaarheid.’’

Bergvennen & Brecklenkampse Veld
Het gebied Bergvennen & Brecklenkampse Veld is een relatief klein gebied uitgestrekt langs de Duitse grens. Nu blijkt dat de invloed van Duitsland zo groot is dat zonder hun medewerking de doelen nooit worden gehaald. ‘’Het is dweilen met de kraan open. De bereidheid van de Duitsers om mee te werken aan de natuurdoelen is er niet omdat zij niet worden verplicht.’’ Volgens de provincie Overijssel blijkt dat de stikstofdepositie via de lucht voor 61 procent afkomstig is uit Duitsland.

Achter de Voort
Het gebied Achter de Voort is onderdeel van een groter Natura2000-gebied. Het deelgebied Achter de Voort ligt geïsoleerd op bijna twee kilometer afstand van de andere twee aaneengrenzende gebieden. ‘’Het gebied is van minimaal belang voor de natuurontwikkeling in het kader van Natura2000’’, vindt Mentink. Het gebied is sinds 1999 aangemerkt als Bosreservaat. Hiervoor gelden bijzondere wettelijke beperkingen. ‘’Er mogen al geen menselijke ingrepen plaatsvinden in dit gebied. Beleidsmakers zijn dit simpelweg vergeten. Natura2000 begrenzing biedt totaal geen toegevoegde waarde’’, aldus de schrijvers.

Habitattypen
Daarnaast wordt in de brief aandacht gevraagd voor de toegevoegde habitattypen. Deze zogenaamde ‘nationale top’ zorgt voor veel extra beperkingen rondom de Natura2000-gebieden. De drempelwaarde zou voor veel Natura2000-gebieden omhoog kunnen, als terug gegaan wordt naar de door Europa voorgeschreven habitattypen. Dit biedt voor de bedrijven rondom de Natura2000-gebieden weer ruimte om te kunnen blijven ondernemen op die plek.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.